Úvod » Rok 2015 » Nepál 2015 – co především škody způsobilo a co zabránilo škodám ještě větším

Nepál 2015 – co především škody způsobilo a co zabránilo škodám ještě větším

31. 10. 2015, od 15 hod.
Kategorie: přednášky

Silné zemětřesení v Nepálu v dubnu tohoto roku vzniklo v oblasti, která se již po několik desítek miliónů let vyvíjí za velmi dramatických okolností. Důsledkem nebývale razantních geologických procesů je na jedné straně vznik úchvatného pohoří Himálaj, na druhé straně častý výskyt ničivých sesuvů a silných zemětřesení. K silným zemětřesením zde dochází velmi rychlým posunem sousedních horninových bloků kontinentálních rozměrů podél jejich rozhraní. Tato rozhraní, kterým říkáme zlomy, mají velmi složitou vnitřní stavbu. Posun horninových bloků podél takto složitě strukturované plochy není rovnoměrný – někde je větší, jinde menší, někde rychlejší, jinde pomalejší. Přednáška vysvětlí, jakým způsobem geofyzici zjišťují tyto podstatné detaily geologické stavby a chování zlomů při zemětřeseních a jak zásadní vliv má nerovnoměrný pohyb horninových bloků během zemětřesení na jeho následky na zemském povrchu.

Po silných zemětřeseních, jako bylo to letošní v Nepálu, bývá po několik dnů mnoho nejasností o rozsahu škod a obtížně se navazují kontakty s lidmi, kteří se v dané oblasti nacházejí. Přednáška proto představí spolehlivé internetové zdroje, které mohou být pro vás v budoucnu dobrým vodítkem, jak bezprostředně po vzniku zemětřesení důležité a nezkreslené informace o situaci v postižené oblasti získat.

 

RNDr. Aleš Špičák, CSc.

V Geofyzikálním ústavu AV ČR se zabývá vazbou zemětřesení na geologickou stavbu v seismicky aktivních oblastech a souvislostmi sopečné a zemětřesné činnosti.
Více

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!