Úvod » RNDr. Aleš Špičák, CSc.

RNDr. Aleš Špičák, CSc.

V Geofyzikálním ústavu AV ČR se zabývá vazbou zemětřesení na geologickou stavbu v seismicky aktivních oblastech a souvislostmi sopečné a zemětřesné činnosti. V České republice je hlavním předmětem jeho zájmu oblast zemětřesných rojů na Chebsku, ve světě pak mimořádně aktivní jihovýchodní Asie.

Elektronické knihy, jejichž autorem nebo spoluautorem je RNDr. Aleš Špičák, CSc., ve fondu Knihovny AV ČR.

 

Přednášky v Knihovně snů

Nepál 2015 – co především škody způsobilo a co zabránilo škodám ještě větším, 31. 10. 2015, od 15 hod

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!