Úvod » Rok 2016 » Jídelníček našich předků

Jídelníček našich předků

12. 11. 2016, od 14 hod.
Kategorie: přednášky

Svět středověkého člověka, žijícího v českých zemích před mnoha staletími, se od toho našeho postmoderního velice lišil. A přece existují některé styčné body, které jsou nám i dávno zemřelým lidem společné. Jedním z nich je skutečnost, že středověký člověk potřeboval – stejně jako my – přijímat potravu. Co ale vlastně jedli a pili lidé ve středověku? Jaké byly jejich stravovací návyky? Kde potraviny pořizovali a jakým způsobem je připravovali ke konzumaci? Kde a jak je skladovali? Co jim chutnalo a co naopak ještě neznali? A mívali často hlad? Společně se pokusíme hledat odpovědi na tyto a podobné otázky – a nakonec zaženeme hlad malou ochutnávkou pokrmu, připraveného podle středověkých zvyklostí.

kyselice sv-vaclav

Ukázky z knihy Magdaleny Beranové Jídlo a pití v pravěku a ve středověku