Úvod » prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

(*1937)

Významná česká fyzioložka a biochemička. Přední světová odbornice v oblasti chronobiologie.

h-illnerova2

Profesorka Helena Illnerová v roce 1961 ukončila studium chemie, specializace biochemie na Přírodovědecké fakultě UK. Poté nastoupila do Fyziologického ústavu ČSAV (dnes AV ČR). Ve své vědecké práci se zabývá vnitřními biologickými hodinami, které ovlivňují život savců i člověka. Na toto téma publikovala více než 100 vědeckých prací. V letech 2001–2005 zastávala funkci předsedkyně AV ČR. Je zakládající členkou Učené společnosti České republiky. Je též členkou Vědecké rady AV ČR a UK v Praze a řady vědeckých společností ve světě. V roce 2005 obdržela od prezidenta republiky státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. stupně.Předseda AV ČR udělil Heleně Illnerové v roce 2007 čestnou medaili AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“.

Publikace prof. Illnerové ve fondu Knihovny Akademie věd ČR

h-illnerova

(Zdroje obrázků: Profesní magazín Best of, Skautský institut)

Přednášky v Knihovně snů

„Osvícený“ spánek, don Quijote a skřivánci a sovy, 1. 11. 2012, od 20 hod

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!