Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
návštěvníků Knihovny snů 2018

Vážení návštěvníci Knihovny snů 2018,

dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 3, Praha 1, 115 22, e-mail: infoknav@knav.cz.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat korespondenčně na adrese Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 3, Praha 1, 115 22, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?
I.
Vaše osobní údaje fotografie týkající se Vaší osoby budeme zpracovávat pro novinářské a reportážní účely proto, abychom o této akci mohli informovat veřejně na našich webových stránkách (knav.cz/fotogalerie) a v našem zpravodaji (knav.cz/informace). Toto zpracování Vašich osobních údajů pro novinářské a reportážní účely provádíme na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě poskytování informací veřejnosti o naší činnosti zpravodajským způsobem. Tyto osobní údaje budeme takto zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu, nejdéle však po dobu dvou let.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že projevíte v okamžiku jejich pořízení nesouhlas s pořizováním fotografií souvisejících s Vaší osobou, bude Váš nesouhlas respektován a fotografie nebudou pořízeny.

V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci informovat veřejnost o naší činnosti pomocí Vašich fotografií. Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

II.
Vaše osobní údaje záznamy z kamerového systému o Vašem pobytu a jednání v prostorech knihovny zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany veřejného majetku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku návštěvníků Knihovny snů 2018 a ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu. Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 týdne.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

4. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:
– oprávněným zaměstnancům správce;
– Policii ČR v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy;
– jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům);
– veřejnosti, v případě zveřejnění fotografií na našich webových stránkách (knav.cz/fotogalerie) a v našem zpravodaji (knav.cz/informace).

5. Jaká jsou Vaše práva?
Máte právo:
– vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
– na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
– na přenositelnost svých údajů.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!