Program

1918–2018: Sto let republiky,
která během svého trvání zažila několik režimů,
světovou válku, svobodu i totalitu.

Pojďme společně několikrát vstoupit do historie a připomenout si, že cenzura, manipulace s informacemi, stejně jako snaha o ovlivňování činnosti médií i uměleckých projevů není jen fenoménem současnosti.

Program

Příběhy malé Lupitiny González
11:00–12:00
program pro děti

Příběhy malé Lupitiny González

Loutky bez hranic

Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci se s radostí schází a společně vyprávějí své příběhy. Navštivme společně rodinu malé Lupitiny González, kde právě začíná Día de los Muertos – mexický sváteční Den mrtvých. Bude se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od srdce zasmějí! Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Dušiček, abychom si připomněli, že smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho života.

Zobrazit fotogalerii
Swingová taneční miniškola pro děti
12:00–
hudba

Swingová taneční miniškola pro děti

Swing Busters

Potápkou v každém věku!
Swing je pestrý, veselý a hravý. Svou rozmanitostí stále překvapuje a baví.
Swingová taneční miniškola Knihovny snů je připravena pro malé, menší i nejmenší tanečníky.

Zobrazit fotogalerii
Loutková dílna – magnetické loutky
12:00–12:30
program pro děti

Loutková dílna – magnetické loutky

Loutky bez hranic

Dílna pod vedením loutkoherců divadla Loutky bez hranic navazuje na představení „Příběhy malé Lupitiny Gonzáles“ a je zaměřena na rozvíjení motoriky, kreativity, manuální zručnosti a fantazie dítěte.

Zobrazit fotogalerii
Zachraň příběh (pětiboj pro malé velké hrdiny)
12:30–14:00
program pro děti

Zachraň příběh (pětiboj pro malé velké hrdiny)

Ve Vladařově městě i sousedním Pohádkovém království jsou ohroženy oblíbené příběhy pro děti. Zachránci, kteří už umí číst, musí najít plánek města, získat zakázané příběhy a dostat se s nimi do tajného nakladatelství, které je navzdory Vladařovu rozhodnutí vydá. Menší děti se vydají na záchrannou výpravu do Pohádkového království, kde se usadil obr, který má moc rád sladkosti. Všechny už ale snědl a chce začít požírat pohádkové příběhy. Úkol je tedy i tady jasný: získat sladkosti a nakrmit jimi obra dřív, než se pustí do pohádek. A především zachránit příběhy!

Zobrazit fotogalerii
Dílny a ochutnávky pro malé (i větší) návštěvníky
12:30–14:00
program pro děti

Dílny a ochutnávky pro malé (i větší) návštěvníky

Přijďte si k nám vyzkoušet, jak se tají i odhalují informace prostřednictvím šifer a neviditelného písma. Staňte se recykliterátem a zažijte kouzlo manipulace s obrázky a texty. Vyzkoušejte polozapomenutou techniku psaní 20. století v praxi samizdatového písaře. Poodhalte módu první republiky. A v neposlední řadě nezapomeňte ochutnat, co vám knihovníci napekli a navařili.

Zobrazit fotogalerii
Populární literatura a cenzura za první republiky
15:00–15:45
přednáška

Populární literatura a cenzura za první republiky

Mgr. Markéta Holanová, Ph.D.

Přednáška Markéty Holanové se zaměří na systém fungování literární cenzury v období mezi lety 1918–1938. Krátce představí cenzurní praxi, načrtne spektrum nejčastěji postihovaných tematických oblastí a nakonec se bude věnovat snahám o regulaci tzv. literárního braku. Ty zasadí do širšího kontextu debat vztahujících se k tomuto tématu, jež na přelomu 20. a 30. let dosáhly jednoho ze svých vrcholů.

Zobrazit fotogalerii
Řízení a cenzura médií v letech 1918–1948
15:45–16:30
přednáška

Řízení a cenzura médií v letech 1918–1948

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

Přednáška Jana Cebeho se bude věnovat cenzuře v období vymezeném říjnem 1918 a únorem 1948, v období jež představuje v životě moderní české společnosti velmi dramatickou periodu plnou zvratů a zápasů. Ve velmi krátkém čase zažije společnost zkušenost s několika režimy. Pozná radost z nově nabyté samostatnosti a politické svobody, prožije zradu Mnichova, hrůzy války a nacistické nadvlády i opětovnou radost z osvobození a poválečné nadšení (či nejistotu) z budování nové, „spravedlivější“ společnosti. Většinu informací o tom, co se ve společnosti v tomto období odehrávalo, lidem předávala a často také interpretovala média, především periodický tisk a rozhlas. Zdaleka ne vždy však mohla tato média promlouvat ke svému publiku zcela otevřeně a přinášet mu obraz dění v plné šíři a komplexnosti. Po celé uvedené období totiž musela bojovat s dohledem ze strany státu, tedy s cenzurou. V některých časových úsecích byl dohled mírnější, v jiných velmi ostrý, nikdy však zcela nepominul. Naše přednáška se pokusí alespoň ve stručnosti ukázat, jak tento dohled fungoval a jaký měl dopad na média i společnost jako takovou.

Zobrazit fotogalerii
Tvorba Bohumila Hrabala pohledem lektorského řízení v nakladatelství Československý spisovatel
16:30–17:15
přednáška

Tvorba Bohumila Hrabala pohledem lektorského řízení v nakladatelství Československý spisovatel

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

Přednáška Jakuba Češky představí tvorbu Bohumila Hrabala pohledem lektorského řízení šedesátých let. Tento spisovatel napsal převážnou většinu svých děl v obtížném období dozorované literatury. Cenzura jako specifický kontext jeho tvorby má na svědomí prostý fakt, že Hrabalova díla mnohdy neexistují pouze v jedné autorizované podobě. Poměrně známý je případ rané Hrabalovy povídky Jarmilka, kterou autor napsal roku 1952, ovšem prvně vyšla až ve výrazně upravené podobě v druhém svazku povídek Pábitelé roku 1964. Již v šedesátých letech se stalo frekventovanou otázkou, která podoba Hrabalova díla je tou autentickou? Někteří literární kritici se snažili najít „skutečného“ Hrabala v původních zněních. Pohledem do lektorského řízení šedesátých let ovšem zjistíme, že to, co bylo považováno v šedesátých letech za autentické znění Hrabalova díla (například Taneční hodiny pro starší a pokročilé), patří mezi díla nejvíce upravovaná a literárně stylizovaná. Je tudíž na místě změnit pohled na Hrabalovo dílo a spolu s ním i jeho hodnocení.

Zobrazit fotogalerii
Normalizační moc a underground optikou dezinformace/manipulace a cenzury
17:15–18:00
přednáška

Normalizační moc a underground optikou dezinformace/manipulace a cenzury

doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Přednáška Ladislava Kudrny se bude zabývat úspěšností dehonestačních kampaní normalizačního režimu vůči českému undergroundu, reálným dopadem na dospívající mládež a mnohými dalšími faktory. To vše bude doprovozeno bohatým fotografickým a dobovým filmovým materiálem.

Zobrazit fotogalerii
2018: (Dez)informace, manipulace, cenzura
18:00–19:15
diskuzní setkání

2018: (Dez)informace, manipulace, cenzura

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. Mgr. Josef Šlerka

Hoaxy a fake news se v době internetu šíří neuvěřitelnou rychlostí, stejně jako pocit nezanedbatelné části veřejnosti, že je s ní záměrně manipulováno. Měla by proti lživým informacím zakročit nějaká forma cenzury nebo bychom měli ctít svobodu slova jako jednu ze základních hodnot svobodné společnosti? Kdo jsou ti, kdo s informacemi manipulují? Proč to dělají? Dokážeme rozpoznat dobře naservírovanou lež? Jak daleko je od zjednodušování a bulvarizace k zdeformovaným faktům? Proč se nepřesné nebo nepravdivé informace objevují i v seriózních médiích? Jak moc nás poškozuje vlastní paměť a sociální bubliny? Kde je pravda?
Zkusme společně hledat odpovědi – a nacházet další otázky – v rámci diskuzního setkání.

Zobrazit fotogalerii
Ráda zpívám z not aneb pokus o cenzuru swingu v protektorátu Čechy a Morava
19:15–20:00
přednáška

Ráda zpívám z not aneb pokus o cenzuru swingu v protektorátu Čechy a Morava

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Přednáška Petra Koury, která svým názvem odkazuje k jednomu z esejů Josefa Škvoreckého, bude věnována snaze nacistických okupačních orgánů o zakazování swingové hudby v době druhé světové války. Návštěvníci se též dozví, jakým způsobem byly v protektorátu omezovány swingové tance, výstřední oblečení a v neposlední řadě i kupříkladu to, jak byli mladí lidé ochotní falšovat úřední dokumenty, aby si mohli za války zatančit. Přednáška též nabídne vhled do života milovníků angloamerické kultury, kteří si říkali „potápky“ a „bedly“.

Zobrazit fotogalerii
V rytmu swingu – taneční exhibice, minikurz tance a tančírna
20:00–20:30
hudba

V rytmu swingu – taneční exhibice, minikurz tance a tančírna

Swing Busters

Roztančete Knihovnu snů, rozviřte prach na policích a staňte se potápkou!
Swing Busters vás seznámí s radostným a pestrobarevným světem swingu a naučí vás, jak se ponořit do vln swingové muziky. Pojďte na vlastní boty vyzkoušet, proč se swingovým tancem a hudbou nechalo unášet tolik generací až do dnešní doby, proč nás swing nenechá spát, a proč se zpívá „It don’t mean a thing if it ain’t got that swing“.

Zobrazit fotogalerii
Koncert Hamm jazz & Darja Kuncová
20:00–21:30
hudba

Koncert Hamm jazz & Darja Kuncová

Hamm jazz & Darja Kuncová

Hamm jazz je skupina, které chutná swing!

Zobrazit fotogalerii

Pro všechny

Dílny a ochutnávky pro malé (i větší) návštěvníky

(12–14 hod.)

Přijďte si k nám vyzkoušet, jak se tají i odhalují informace prostřednictvím šifer a neviditelného písma.

Staňte se recykliterátem a zažijte kouzlo manipulace s obrázky a texty.

Vyzkoušejte polozapomenutou techniku psaní 20. století v praxi samizdatového písaře.

Poodhalte módu první republiky.

A v neposlední řadě nezapomeňte ochutnat, co vám knihovníci napekli a navařili.

 

A ještě

Hlídací koutek pro děti (15–20 hod.)

Hlídací koutek je umístěn v prostorách Akademického předškolního centra mimo prostor studovny, kde probíhá Knihovna snů. Děti pohlídáme, postaráme se o ně a zabavíme je. Chcete hlídací koutek pro vaše děti využít? Oslovte v průběhu akce kteréhokoliv zaměstnance knihovny, poradí vám, jak na to.

Knihovní služby, komentované prohlídky

Celý program bez nutnosti předchozí registrace

Vstup zdarma

Celý program je zdarma a bez nutnosti registrace

Fotogalerie

Stáhnout program v .pdf

Archiv předchozích ročníků

Na koho se můžete těšit

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

Katedra mediálních studií FSV UK, katedra mediálních studií Metropolitní univerzity Praha

Jan Cebe (* 1978) je člen katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha, který se jak v pedagogické, tak i vědecké práci věnuje především historii českých a světových médií v období 19. a 20. století. Je autorem monografie Spolkový život českých novinářů v letech 1945–1948 (2015) a mnoha studií a článků.

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

Katedra elektronické kultury a sémiotiky, FHS UK

Jakub Češka (* 1971) je literární historik a vysokoškolský pedagog působící již od jejího založení na Fakultě humanitních studií UK. Více než dvacet let se věnuje interpretaci prózy, literární teorii a sémiotice literatury. Za tu dobu publikoval řadu odborných studií a několik monografií. Jmenujme alespoň tituly Království motivů (2005), tematickou analýzu díla Milana Kundery, Zotročený […]

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Dalibor Dobiáš (* 1977) je vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, zabývá se utvářením novodobé české literatury v závěru 18. a na počátku 19. století ve středoevropských souvislostech a obrazy sebe a jiného v literatuře. Je autorem studií o rolích Rukopisů královédvorského a zelenohorského při utváření novodobé české kultury a dalších otázkách české literatury 19. a 20. století, editorem […]

Hamm jazz & Darja Kuncová

Hamm jazz & Darja Kuncová

Hamm jazz je skupina, které chutná swing, ale ráda i chuťovky ze starého New Orleansu či Latinské Ameriky okořeněné zpěvem našich předních jazzových zpěvaček. http://bandzone.cz/hamm

Mgr. Markéta Holanová, Ph.D.

Mgr. Markéta Holanová, Ph.D.

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Markéta Ř. Holanová (* 1984) je literární historička zabývající se českou populární literaturou, zejména detektivkou, kulturním transferem a česko-německými kulturní vztahy na přelomu 19. a 20. století. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Přispěla do knihy V obecném zájmu (2015) a k vydání připravila sborník České oborové bibliografie (2017).

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

Petr Koura (* 1978) je historik zabývající se moderními českými dějinami. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK, v současné době přednáší moderní dějiny na Pedagogické fakultě UK a též vede společnost Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Vydal knihu Podplukovník Josef Balabán (2003), další dvě knihy napsal společně s manželkou Pavlínou Kourovou – Žádáme trest smrti! (2008) a […]

doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Ústav pro studium totalitních režimů

Ladislav Kudrna (* 1975) je historik, specializující se na problematiku československého undergroundu, druhého a třetího odboje (českoslovenští letci v Royal Air Force, nasazení Čechoslováků v Indočíně a Jižním Vietnamu).V současnosti působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a dále přednáší na vysoké škole. Je autorem deseti monografií, stovek studií a článků. Zatím posledním vydaným titulem je „Kapela“: pozadí […]

Loutky bez hranic

Loutky bez hranic

Loutky bez hranic je nezávislé divadelní uskupení, které své loutkové dobrodružné výpravy pořádá už od roku 2001. Kromě loutkových představení organizuje i výtvarné a loutkové kreativní dílny a sociálně-divadelní projekty, zajímají je loutky z různých úhlů pohledu. Tvoří pro všechny věkové, sociální, národnostní, náboženské i jiné kategorie.

Mgr. Josef Šlerka

Mgr. Josef Šlerka

Studia nových médií, FF UK

Josef Šlerka (*1974) je novomediální odborník na datovou analýzu sociálních sítí, novinář na volné noze i vysokoškolský pedagog. Od roku 2017 je výkonným ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Postřehy z datové analytiky sdílí na blogu http://databoutique.cz/

Swing Busters

Swing Busters

Taneční škola Swing Busters učí s vervou a radostí swing začátečníky i pokročilé. Cílem je naučit taneční komunikaci v páru tak, aby si byl každý schopen zatančit s jakýmkoli partnerem na jakoukoli hudbu. Klade proto především důraz na princip vedení/následování, zároveň také na vzájemnou inspiraci partnerů a bohatou taneční improvizaci na hudbu. http://www.swingbusters.cz/  

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Katedra politologie, FSS MU

Petra Vejvodová (* 1984) působí jako odborná asistentka a vedoucí Bezpečnostních a strategických studií na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje problematice politického extremismu a radikalismu, propagandě a dezinformacích. V roce 2016 stála za vznikem projektu Zvol si info, v rámci něhož studenti a absolventi katedry podporují kritické myšlení u středoškoláků. Je spoluautorkou […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!