Úvod » Rok 2015 » Živé pochodně – dějiny politicky motivovaných případů sebeupalování ve světě (1963–2015)

Živé pochodně – dějiny politicky motivovaných případů sebeupalování ve světě (1963–2015)

31. 10. 2015, od 14 hod.
Kategorie: přednášky

Tématem přednášky budou dějiny jedné z nejradikálnějších forem politického protestu. Poprvé se v masovém měřítku objevila v Jižním Vietnamu v roce 1963, kde tímto způsobem protestovali buddhističtí mniši proti autoritativní vládě. Postupně se případy politicky motivovaného sebeupalování objevily v různých kulturních okruzích, včetně bývalého sovětského bloku v reakci na srpnovou okupaci Československa a nastupující „normalizaci“. Poslední velká vlna případů se odehrála v okupovaném Tibetu, kde se od roku 2011 zapálilo již okolo 140 osob. Obecně spojuje všechny protestující přes často odlišné konkrétní podmínky jejich očekávání – většina z nich chce svým šokujícím činem vzbudit vlnu veřejného rozhořčení, vystavit protivníka veřejnému pohoršení a donutit ho k přijetí požadovaného opatření. Zásadní je také veřejná a mediální rovina těchto případů, které se často z tohoto důvodu odehrávaly na rušných náměstích či symbolických místech. Případy sebeupálení současně vyvolávají ve společnosti i odmítavé reakce, které většinou souvisí s náboženskými či kulturními výklady sebevraždy. Poměrně časté jsou také následné imitace této formy protestu, které ve skutečnosti mají příčinu v psychických či jiných osobních problémech.

Fotografie z přednášky si můžete prohlédnout zde.

 

přednáška PhDr. Petra Blažka, PhD.

 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (* 1973) je historik a publicista.
Více

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!