Úvod » Rok 2015 » Women: Scenes in the library

Women: Scenes in the library

 

Fotografie zhotovené technikou mokrého kolodiového procesu byly vystaveny v původním trezoru Spořitelny české, který je dnes součástí studovny Knihovny Akademie věd.

Výstava kombinovala originální fotografie s využitím autentických postupů a chemikálií tak, jak byly používány v druhé polovině 19. století, v kontrastu s digitalizovanými reprodukcemi.

Mokrý kolodiový proces

Kolodiový proces (archerotypie nebo mokrý proces) je historický fotografický proces Angličana Fredericka Scotta Archera, představený roku 1851. Jedná se o přímý pozitivní proces na plechových deskách, který je pořízen velkoformátovou kamerou, schopnou fotografovat na desky 25 × 25 cm.

O technice mokrého kolodiového procesu pojednávala přednáška Karla Richtra Peklo ve fotografii – historické fotografické techniky, mokrý kolodiový proces, kterou mohli vyslechnout návštěvníci akce Knihovna snů 31. 10. 2015 od 13 hod. Záznam přednášky bude zveřejněn na www.knihovna-snu.cz

received_10203603727132280

Výstava bude 16. 11. 2015 znovu otevřena v Galerii Lazarská (Lazarská 7, Praha 1) pod názvem „Women: Scenes in the Library – Zakázaná výstava“.

 

Vyjádření Knihovny AV ČR, v. v. i.

Cílem výstavy doprovozené přednáškou bylo představení jedné z nejstarších fotografických technik – mokrého kolodiového procesu. Jednou z jeho variant je zhotovování přímých pozitivních obrazů na plechové či skleněné desky. Autor Karel Richtr společně s kurátorkou výstavy zvolili pro výstavu téma „ženy v knihovně“. Z vědecko-popularizačního hlediska byla zajímavá přednáška o způsobu, kterým jsou fotografie zhotovovány.

Účelem výstavy „Women: Scenes in the library“ nebylo vyvolání diskuze, mělo jít především o umělecky pojatou prezentaci založenou na staré technice bez jakýchkoli dalších úmyslů. Bohužel došlo k určitému nedorozumění a také ke vtažení vedení Akademie věd do této diskuze. Vedení Akademie věd nemá s výstavou nic společného, ta je v plně v gesci Knihovny AV ČR. Vzhledem ke směru, který nabraly některé reakce na tuto výstavu, rozhodl ředitel knihovny o jejím předčasném ukončení v současných prostorách a dohodl se s jejím autorem a kurátorkou o přesunu na jiné místo.

Po rozhodnutí o ukončení výstavy v budově na Národní třídě se Knihovna AV ČR snažila najít alternativní umístění. Autor se rozhodl jít vlastní cestou a oznámil otevření výstavy v Galerii Lazarská (Lazarská 7, Praha 1) pod názvem „Women: Scenes in the Library – Zakázaná výstava“.

 

Karel Richtr

Karel Richtr (* 1973) je fotograf, věnující se ve své volné tvorbě historickým fotografickým procesům...
Více

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!