Úvod » Rok 2014 » Umění putovat vzduchem aneb Balony

Umění putovat vzduchem aneb Balony

 

Výstava Umění putovat vzduchem aneb balony představuje literaturu s tematikou vzduchoplavby, která začala vycházet poté, co se v polovině roku 1783 uskutečnily ve Francii první pokusy s balony. V historickém fondu Knihovny Akademie věd ČR je uložen významný soubor knih, které shromáždil před více než sto lety sběratel Eduard Langer. Sbírka sestává z téměř 70 tisků z 18. a 19. století vytištěných převážně ve francouzštině, italštině, angličtině a němčině. Najdeme v ní dobové zprávy o úspěšných i neúspěšných vzletech, disertace, odborná pojednání o vzduchoplavbě i básně oslavující montgolfiéry. Tisky velmi často doprovázejí ilustrace, které jsou jedinečným dokladem historických událostí spojených s počátky vzduchoplavby i technické úrovně nejstarších balonů.

Výstava proběhne od 31. 10. 2014 do 15. 6. 2015 ve vstupní části studovny Knihovny AV ČR. Vstup zdarma (pondělí–pátek, 9–19 hod.).

Information about the exhibiton in English

putovat-vzduchem-aneb-balony

DOPROVODNÉ KNIHOVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY

První kroky do nebeských výšin

 • středa 5. 11. 2014 od 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Pavel Sviták, člen Letecké historické společnosti
 • Přednáška se zabývá okolnostmi, které předcházely vynálezu balonu v roce 1783. Popíše první balonové experimenty ve Francii v roce 1783 a některé dobové ohlasy této události. Představí také první balonové vzlety v českých zemích.
 • Na přednášku je nutná registrace!

Vzlety Henry Tracey Coxwella v zemích Koruny české – Brno 1850 a Praha 1851

 • pondělí 10. 11. 2014 od 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • Michal Plavec, Národní technické muzeum
 • Henry Tracey Coxwell (1819–1900) patřil k nejúspěšnějším evropským balonářům své doby. Jako první překonal spolu s fyzikem dr. Jamesem Glaisherem v roce 1862 výšku deseti kilometrů. V zemích Koruny české létal dvakrát, v Brně v roce 1850 a v Praze o rok později. Když v září 1850 přistával po jednom z těchto letů v Babicích, vyděsil místní babičky natolik, že si myslely, že pro ně přiletěl čert.
 • Na přednášku je nutná registrace!

Vzhůru do oblak! Od Jubilejní výstavy 1891 do začátku války 1914

 • středa 12. 11. 2014 od 15 hod., Oválná studovna Knihovny AV ČR
 • PhDr. Jan Hozák, Národní technické muzeum
 • V Praze přinesla oživení vzduchoplavby Zemská jubilejní výstava 1891, která inspirovala domácí příznivce k založení České společnosti aeronautické (1892) a po zakoupení plynového balónu k samostatnému létání. Z tohoto prostředí vzešla i osobnost Františka Hůlky, který spolu s Ferdinandem Wandasem představoval první Čechy s oficiálním stvrzením, že ovládají balon a mohou s ním létat. Toto potvrzení, jakýsi „pilotní průkaz“, jim vystavil po vyškolení v Praze francouzský vzduchoplavec Edouard Surcouf. Přednáška dále pojedná o balonových vzletech u příležitosti výstav, které se v Praze konaly na přelomu 19. a 20. století.
 • Na přednášku je nutná registrace!

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!