Úvod » Přednášky

Přednášky

sobota 12. 11. 2016

od 14 hod.
přednášky
Jídelníček našich předků (Mgr. Kateřina Schwabiková)

Svět středověkého člověka, žijícího v českých zemích před mnoha staletími, se od toho našeho postmoderního velice lišil. A přece existují některé styčné body, které jsou nám i dávno zemřelým lidem společné. Jedním z nich je skutečnost, že středověký člověk potřeboval – stejně jako my – přijímat potravu. Co ale vlastně jedli a pili lidé ve středověku? Jaké byly jejich stravovací návyky? Kde potraviny pořizovali a jakým způsobem je připravovali ke konzumaci? Kde a jak je skladovali? Co jim chutnalo a co naopak ještě neznali? A mívali často hlad? Společně se pokusíme hledat odpovědi na tyto a podobné otázky – a nakonec zaženeme hlad malou ochutnávkou pokrmu, připraveného podle středověkých zvyklostí.


od 15.15 hod.
přednášky
Dětský svět ve středověké Praze očima týnského faráře a kazatele Jana Rokycany (PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.)

Svět dítěte není pro středověk dobře dokumentován. Někteří historici dokonce usoudili, že lidé tehdy nechápali, že dítě myslí a koná jinak, než dospělý, a nerozuměli mu. Přednáška ukáže, co všechno bylo ze světa dětí zachyceno obrazem, a jak se promítaly názory na výchovu dětí do kazatelského díla významného představitele pohusitského utrakvismu, faráře u Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském, Jana Rokycany († 1471).


od 16.30 hod.
přednášky
Móda v období vrcholného a pozdního středověku (Mgr. Markéta Kotoučová)

Přednáška se zabývá středověkým oděvem z hlediska jeho měnících se prvků, reprezentace společenského postavení nositele a praktické funkčnosti oděvů při každodenním nošení. Ukážeme si, z čeho všeho se středověký oděv skládal, jakým způsobem a z čeho byl ušit, a jak probíhala jeho údržba. K módě samozřejmě patří účesy a kosmetika pro pány i dámy. Dozvíte se také, jak se módní novinky mezi lidmi šířily, jak složité bylo obstarat si honosnou parádu, a že módní kritika rozhodně není mladý obor.


od 17.45 hod.
přednášky
Morová rána – vstup smrti do umění (Mgr. et Mgr. Zuzana Žďárská)

Morová epidemie poloviny 14. století znamenala přelom ve všech sférách života středověké evropské populace. Odkud se vzala a proč se úspěšně rozšířila po celém kontinentu? Jaké kuriózní společenské fenomény ji provázely a jak vypadala snaha o léčbu nemoci? Jak se projevila v uměleckých dílech, která jsou významným dokladem o době svého vzniku? To jsou otázky, kterým se bude věnovat přednáška z rozhraní dějin umění a společnosti.


od 19 hod.
přednášky
Jak se vlastně žilo ve středověku? (PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.)

Středověk se s oblibou označuje jako temný, špinavý až barbarský, a to i přesto, že nástěnné malby a iluminované rukopisy ukazují pravý opak. Stejně tak lidé této doby nebývali jen špinaví, ale pečovali o sebe i svůj zevnějšek. Ve středověku vznikaly univerzity a šířila se písemná kultura a vzdělanost jak v univerzální latině, tak v místních jazycích. Tehdejší obyvatele trápily také podobné starosti jako ty dnešní. Prožívali radosti i strasti každodennosti v podobě zajištění obživy, práce pro jednotlivce či rodiny nebo události spojené s narozením, nemocemi či úmrtím.