Úvod » Rok 2016 » Dětský svět ve středověké Praze očima týnského faráře a kazatele Jana Rokycany

Dětský svět ve středověké Praze očima týnského faráře a kazatele Jana Rokycany

12. 11. 2016, od 15.15 hod.
Kategorie: přednášky

Svět dítěte není pro středověk dobře dokumentován. Někteří historici dokonce usoudili, že lidé tehdy nechápali, že dítě myslí a koná jinak, než dospělý, a nerozuměli mu. Přednáška ukáže, co všechno bylo ze světa dětí zachyceno obrazem, a jak se promítaly názory na výchovu dětí do kazatelského díla významného představitele pohusitského utrakvismu, faráře u Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském, Jana Rokycany († 1471).

rokycana-jan

(Zdroj obrázku: Wikipedie)

 

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., je odbornou asistentkou Ústavu českých dějin FF UK v Praze a pracovnicí Archivu UK. Zaměřuje se na české dějiny 15. století, zvláště na témata z církevních a univerzitních dějin.
Více

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!