Úvod » RNDr. Václav Cílek, CSc.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

 

RNDr. Václav Cílek, CSc. (*1955) je geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Od roku 1990 pracuje v Geologickém ústavu AV ČR (v letech 2004–2012 byl jeho ředitelem) a v letech 1994 až 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem kliteratuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. V. Cílek publikoval asi 300 odborných článků, kolem 400 esejů a spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech. Publikuje např. ve Vesmíru, v Respektu atd.

DSC_7930

Publikace, jejichž autorem nebo spoluautorem je RNDr. Václav Cílek, CSc., ve fondu Knihovny AV ČR

Přednášky v Knihovně snů

Civilizace a její katastrofy, 2. 11. 2013, od 14.30 hod

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!