Úvod » PhDr. Prokop Tomek, PhD.

PhDr. Prokop Tomek, PhD.

 

PhDr. Prokop Tomek, PhD. (*1965) v roce 2006 absolvoval studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1996–2007 pracoval jako dokumentarista a později vedoucí skupiny dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Poté do roku 2008 byl krátce zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů. Od října 2008 je samostatným odborným pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha. Odborné zaměření: poválečné československé dějiny, vztahy občanů a moci v letech 1948–1989, zahraniční rozhlasové vysílání pro Československo a Státní bezpečnost. V poslední době se věnuje i problematice druhého a třetího odboje, armádě v době normalizace a obranné politice Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Autor několika knih, desítek studií a článků.

prokop-tomek

(Zdroj fotografie)

publikace dr. Tomka ve fondu Knihovny AV ČR

 

 

 

 

Přednášky v Knihovně snů

Balony svobody. Využití balonů k překonávání státních hranic před rokem 1989, 1. 11. 2014, od 15 hod

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!