Úvod » Mgr. Tomáš Křížek

Mgr. Tomáš Křížek

Mgr. Tomáš Křížek (* 1975) pracuje jako fyzioterapeut ve FN Královské Vinohrady na Klinice popáleninové medicíny a Klinice plastické chirurgie. Jako externista vyučuje studenty fyzioterapie na 2. a 3. Lékařské fakultě UK, Fakultě tělovýchovy a sportu UK a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Přednášky v Knihovně snů

Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán aneb Popáleniny očima fyzioterapeuta, 31. 10. 2015, od 17.30 hod

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!