Úvod » Mgr. et Mgr. Zuzana Žďárská

Mgr. et Mgr. Zuzana Žďárská

Zuzana Žďárská (* 1987) je absolventkou historie a francouzské filologie na FF UK a dějin  umění na KTF UK. Pracuje na katedře počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT, věnuje se přednášení pro laickou veřejnost na historická, uměleckohistorická a literární témata v rámci série akcí Festivalu Fantazie. Vysloužilá členka Oddílu experimentální archeologie Mamuti s šíří zájmu od pravěkých dob člověka přes centrální specializaci na středověké dějiny západní a střední Evropy po střípky z literárních dějin devatenáctého století. Ráda zaměstnává ruce i hlavu, takže se kromě setrvalého studia věnuje i mnoha kreativním činnostem.

zuzka

 

Přednášky v Knihovně snů

Morová rána – vstup smrti do umění, 12. 11. 2016, od 17.45 hod

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!