Úvod » doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. (*1963) je religionista se zájmem o současný duchovní život a o nová náboženská hnutí, poradce votázkách náboženství a psychoterapeut. Je vedoucím katedry religionis­tiky na Husitské teo­logic­ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a přednáší i na jiných fakultách téže univerzity. Šestnáctým rokem je šéf­redaktorem populárně odborného religionistického časo­pisu o současné náboženské scéně Din­gir. Ve Společnosti pro studium sekt a nových nábo­ženských směrů, kterou před dvaceti lety pomáhal založit, má na starosti poraden­ství pro veřejnost a péči o archiv a knihovnu.

DSC_7349

Publikace, jejichž autorem nebo spoluautorem je doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., ve fondu Knihovny AV ČR

 

Přednášky v Knihovně snů

Současná očekávání konce či transformace světa, 1. 11. 2013, od 19 hod

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!