Knihovna snů 2019


Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků akce Knihovna snů 2019

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 3, 110 00, Praha 1, e-mail: infoknav@knav.cz.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 3, 110 00, Praha 1, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení a e-mail zpracováváme pro účely Vaší registrace na námi organizovanou akci, proto, abychom věděli, kdo se naší akce bude účastnit, a jaké množství osob se dostaví. Rovněž je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abyste byli včas informováni o přesunu akce na jiný termín, o tom, že akce byla zrušena, nebo o naplnění kapacity a zařazení na čekací listinu. Toto zpracování Vašich osobních údajů provádíme na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě zajištění dostatečné kapacity místností, ochrana našeho majetku a bezpečnost všech osob v místě konání akce. Tyto osobní údaje budou skartovány bezprostředně po skončení Knihovny snů.

V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, minimálně nebudeme moci Vás včas vyrozumět o všech organizačních změnách nebo o naplnění kapacity.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.


II. Vaše osobní údaje jako fotografie týkající se Vaší osoby budeme zpracovávat pro novinářské a reportážní účely proto, abychom o této akci mohli informovat veřejně na našich webových stránkách www.knav.cz/fotogalerie, knihovna-snu.cz, facebook.com/knav.cz a v našem zpravodaji Informace. Toto zpracování Vašich osobních údajů pro novinářské a reportážní účely provádíme na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě poskytování informací veřejnosti o naší činnosti zpravodajským způsobem. Tyto osobní údaje budeme takto zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu, na výše uvedených internetových stránkách nejdéle po dobu tří let, v případě časopisu Informace jsou údaje archivovány dle Skartačního řádu 10 let.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že projevíte v okamžiku jejich pořízení nesouhlas s pořizováním fotografií, obrazových nebo zvukových záznamů souvisejících s Vaší osobou, bude Váš nesouhlas respektován a fotografie nebo uvedené záznamy nebudou pořízeny.

V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci informovat veřejnost o našich aktivitách prostřednictvím fotografií.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

  • v případě jména, příjmení a e-mailu našim oprávněným zaměstnancům;
  • fotografie prezentujeme veřejnosti, prostřednictvím našich webových stránek www.knav.cz/fotogalerie, www.knihovna-snu.cz, facebook/knav.cz a v našem zpravodaji Informace.

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:

  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;

Vrátit se zpět na úvodní stránku.